top of page

Investorile

TJMC.6.jpg

Aktsionäride üldkoosolek 2023

          -Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkutsumine

            teade (EE,EN)

          -Juhatuse otsus  (EE)

          -Korralise üldkoosoleku päevakord ja nōukogu ettepanekud

            hääletamiseks (EE/EN)

          -Nõukogu aruanne 2022. majandusaasta kohta (EE/EN)

          -Volikirja blankett (EE,EN)

          -Elektroonilise hääletamise blankett (EE,EN)

J. Molner Ettevõtte Kirjeldus ja Pakkumisdokument

          - Inglise keeles (EN)

          - Eesti keeles (EE)

          - Läti keeles (LV)

Majandusaasta aruanne perioodil 10.09.2020– 31.12.2021

          - Inglise keeles (EN)

          - Eesti keeles (EE)

          - Läti keeles (LV)

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne perioodil 10.09.2020 - 31.12.2021

          - Inglise keeles (EN)

          - Eesti keeles (EE)

          - Läti keeles (LV)

J. Molneri põhikiri

          - Inglise keeles (EN)

          - Eesti keeles (EE)

          - Läti keeles (LV)

Vahearuanne perioodil 01.01.2022 - 30.06.2022

          - Inglise keeles (EN)

          - Eesti keeles (EE)

          - Läti keeles (LV)

Sõltumatu vandeaudiitori ülevaatuse vahearuanne perioodil 01.01.2022 - 30.06.2022

          - Inglise keeles (EN)

          - Eesti keeles (EE)

          - Läti keeles (LV)

bottom of page