top of page

Aktsionäride Üldkoosolek 2023

Majandusaasta Aruanne Perioodil 1.01.2022 - 31.12.2022

Vahearuanne Perioodil 01.01.2022 - 30.06.2022

Sõltumatu Vandeaudiitori Ülevaatuse Vahearuanne Perioodil 01.01.2022 - 30.06.2022

J. Molner Ettevõtte Kirjeldus ja Pakkumisdokument

Majandusaasta Aruanne Perioodil 10.09.2020 – 31.12.2021

Sõltumatu Vandeaudiitori Aruanne Perioodil 10.09.2020 - 31.12.2021

J. Molner Põhikiri

bottom of page